Alle indlæg af Cecilia Ann Rebild

Vilde blomster

(11.12.22) Vi vil  fremover forsøge at tilpasse slåningen således, at de vilde blomster får bedre muligheder både på Hyrehøj og  Langdyssen (på Lang Agre).  Kommunen kræver, at der klippes/slås, så høje og dysser kan ses. 

Vores veje og træstammer

(11.12.22) Vores veje bliver generelt vedligeholdt i løbet af december – inden jul. Hyrehøjvej – omkring bakken, Skjærkjær og Skovstien har fået foretaget større vejrenoveringer. Og træstammerne ved Birkeberg er blevet fjernet.