Naturforeningen

 

 

Naturforeningen blev stiftet i 1972 og har i dag ca. 100 medlemmer. Som medlem kan optages enhver der kan tilslutte sig foreningens formål, som er at arbejde for:

  • At bevare naturen på Ordrup Næs og dets omgivelser.
  • Indenfor fredningsbestemmelser og lokalplan, at vedligeholde adgangsmulighederne til de offentlige arealer på Ordrup Næs.
  • At udbrede kendskabet til områdets særegne natur, og til de gældende frednings- og naturbeskyttelsesbestemmelser, i særdeleshed til kyst- og strandbeskyttelse, og Natura 2000 m.v.

Den årlige generalforsamling afholdes den tredje søndag i juli måned kl 10.00, dagen efter generalforsamlingen i Grundejerforeningen. Mødet afholdes i Plateauets (Engens)  østlige ende ved stensamlingen, se foto. Generalforsamlingen åbnes med den traditionelle sang af Siegfred Pedersen. 

Naturforeningen afholder to årlige ture i området for medlemmerne, med fagligt kompetente guider, og med temaer som: Landskabernes opståen, Spiselige strandplanter, Tang, m.v. I 2022 er emnerne for årets ture: ”Forfædrenes spor i landskabet”, afholdes Palmesøndag 10. april, og ”Det summer af liv over engen – sommerfugle, bier og meget mere”, søndag d. 12. juni. Tilmelding for medlemmer igennem foreningens forårsbrev.

Ny folder fra Naturforeningen.  Kort og billeder af Ole Hauerbach, Næsvej 49.  I tekst og billeder kan man læse om Naturforeningen og dens formål. 

Forårsbreve

Og her finder du billeder fra Naturforeningens generalforsamling og 50 års jubilæum, sommeren 2022. Billederne er taget af Susanne Brinkø. 

Her er billeder fra Kystens Flora med Jørgen Stoltze i begyndelsen af juli 2020. Billederne er taget af Susanne Brinkø