Den nye Næsgård

Da Ordrup Næs blev fredet i 1943, blev det bestemt, som en del af fredningen, at der kunne bygges en ny Næsgård på Loenhøjmarken, hvis den gamle Næsgård med driftsbygninger blev nedrevet. Dette blev stadfæstet af overfredningsnævnet i 1986 og er indarbejdet i den nuværende lokalplan for området. 

 

For år tilbage blev den faldefærdige Næsgård med driftsbygninger nedrevet.

 

Arbejdet med opførsel af den nye Næsgård er nu påbegyndt i overensstemmelse med fredningen af Ordrup Næs, og i de sidste uger er der på marken blevet lavet en grusvej, Ny Næsgårdsvej, som bliver adgangsvejen til Næsgården. Efter landbrugsloven er der en pligt til at opføre en ny Næsgård, nu hvor den gamle er nedrevet.

 

Byggeriet af Næsgården er blevet godkendt af Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt. Alt er således i overensstemmelse med fredningen af Ordrup Næs fra 1943. 

 

Den ny Næsgård er tegnet af arkitekt Mette Lange, som har tegnet mange huse på Ordrup Næs. Næsgården bliver en 3-længet gård i et plan.

 

Servitutter og deklarationer for Ordrup Næs kan ses på Servitutter Ordrup Næs