Vilde blomster

(11.12.22) Vi vil  fremover forsøge at tilpasse slåningen således, at de vilde blomster får bedre muligheder både på Hyrehøj og  Langdyssen (på Lang Agre).  Kommunen kræver, at der klippes/slås, så høje og dysser kan ses.