Alle indlæg af admin

Naturtur 18. maj 2024

En, af Naturforeningen tre ture i år,  ”Forfædrenes spor i landskabet” med arkæolog Michael Vennersdorf, Vestsjællands Museum. Turen vil denne gang have fokus på fortidsminderne i Kårup Skov.

Information om tidspunkter, mødesteder og tilmelding følger.

Forårsdag på stranden 5. maj 2024

Hermed en opfordring til at du melder dig til årets strandrensningsdag 5. maj 2024 kl. 11 til ca. 14. Stormen “Pia” har været så uvenlig at aflevere en del af havets skrald på vores dejlige strand.
Hjælp med at fjerne plastikdimser, poser, styroporklodser og meget andet og få en helt gratis og dejlig gåtur med andre “strandrensere”. Vi har det altid hyggeligt sammen. Der bliver sørget for rigeligt med poser og andre nødvendige og fortræffelige hjælpemidler. Hvis vejret tillader det slutter vi som regel af med at spise medbragt frokost et velegnet sted på stranden.
Tilmelding til Henrik Harboe, harboe@dadlnet.dk eller 40149113. Bestyrelsesmedlem med ansvar for Natur og Miljø

Kasserer søges til bestyrelsen

(17.2.24) Desværre forlader vores nuværende kasserer Stig Nordbøge Pedersen bestyrelsen til sommer. Vi søger derfor en ny kasserer til opgaver som bl.a. opkrævning af kontingent, udarbejdelse af budget og regnskab og præsentation heraf på generalforsamling samt præsentation af banksaldo og evt. likviditetsstyring inden bestyrelsesmøder. Du kan læse mere i det kommende orientering (sendes ud primo marts). Og du er velkommen til at kontakte Stig for at høre nærmere på mobil 23811943 på hverdage mellem 17-20 eller weekend.

 

Vejene i vores område

(16.12.23) Efter en periode med frost, er det nu igen blevet varme grader, så vi lægger Jelsa ( knust granit 0-16) på strækningen fra Ordrupvej krydset, den nordlige del af Næsgårdsvej og Næsvej frem til hvor asfalt sporet starter.  Krydset Skovstien, Birkeberg bliver ligeledes forstærket med Jelsa. Jelsa’en, som bliver benyttet er mørkere end den, som er udlagt på Hyrdehøjvej.

Derudover vil der blive rette med vejhøvl på de store veje hvor trænger. Der bliver også udlagt grus depot på krydset Birkeberg/Næsgårdsvej og på vendeplads på Langagre.

Vi forventer, arbejdet er afsluttet inden jul, hvis vejret er med os. 

Den nye Næsgård

Da Ordrup Næs blev fredet i 1943, blev det bestemt, som en del af fredningen, at der kunne bygges en ny Næsgård på Loenhøjmarken, hvis den gamle Næsgård med driftsbygninger blev nedrevet. Dette blev stadfæstet af overfredningsnævnet i 1986 og er indarbejdet i den nuværende lokalplan for området. 

 

For år tilbage blev den faldefærdige Næsgård med driftsbygninger nedrevet.

 

Arbejdet med opførsel af den nye Næsgård er nu påbegyndt i overensstemmelse med fredningen af Ordrup Næs, og i de sidste uger er der på marken blevet lavet en grusvej, Ny Næsgårdsvej, som bliver adgangsvejen til Næsgården. Efter landbrugsloven er der en pligt til at opføre en ny Næsgård, nu hvor den gamle er nedrevet.

 

Byggeriet af Næsgården er blevet godkendt af Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt. Alt er således i overensstemmelse med fredningen af Ordrup Næs fra 1943. 

 

Den ny Næsgård er tegnet af arkitekt Mette Lange, som har tegnet mange huse på Ordrup Næs. Næsgården bliver en 3-længet gård i et plan.

 

Servitutter og deklarationer for Ordrup Næs kan ses på Servitutter Ordrup Næs

Pionererne på Næsset

(16.9.23) Ole Hauerbachs beretninger er nu udgivet i en fin lille bog ”Pionererne på Næsset” . Den er samlet af Viggo Hauerberg, Bogen er på 58 sider og måler 17x24x0,5 cm, og koster 200,- kr pr. stk. Bogen kan erhverves således:  Indbetal beløbet på antallet af bøger I ønsker, plus kr. 60,- i porto for op til 5   bøger.  Beløbet indbetales på foreningens konto: 1551-1219146.  Husk at
anføre Jeres navn! Når beløbet er modtaget, sender Naturforeningen bestillingen med det samme.

Sæler og andre dyr

(16.9.23) Guidelines til god adfærd omkring havpattedyr. 
Som naturgæst på havet og på de danske strande kan du opleve masser af små havpattedyr især marsvin, delfiner og sæler. Nyd synet, men tag hensyn til dyrene, når du færdes i naturen. Læs mere her.