Stier og trapper

(16.9.23) Fælles stier på foreningens område, uanset ejer, slås én gang om året af foreningen (om foråret). Hvis der skal gøres mere, kan bestyrelsen godkende og dække materialer ifølge bilag.