Får, køer, hunde og kobjælder

(29.5.23)
Der er igen i år både får på Næbbet og Plateauet. Der er også køer på græsarealet ved Lang Agre. Så husk at have din hund i snor. 

I slutningen af april var der smukke kobjælder på stranden i forlængelse af Sandvej. De er desværre væk  .. husk de er sjældne og fredede.