1969 deklarationen

Efter en diskussion på generalforsamlingen 1968, hvor flere grundejere ønskede en afklaring af spørgsmålet om bebyggelses- og benyttelsesservitutterne på ejendommene.

Højesteretssagfører H. Møhring-Andersen har i skrivelse af  2. juni 1969 til grundejerforeningens medlemmer givet en tolkning af deklarationens bebyggelses- og benyttelsesbe­stemmelse. Kopi af denne tolkning er tilsendt fredningsnævnet den 12. december 1969.

(klik her for originalteksten: 1969deklarationudtalelsemoehring.pdf)