Grundejerforeningen

Kårup Skov og Ordrup Næs

Veje

I henhold til vedtægterne, skal alle grundejere indbetale vejbidrag hvert år., og Grundejerforeningen står for vedligeholdelsen af vejene. Herudover er det Grundejer-foreningens ansvar, at passe de fredede arealer (Hyrehøj mv, se under Deklarationer) med beskæring og græsslåning samt bekæmpelse af bjørneklo.


Parkering på vejene er især i sommermånederne et problem. Du kan bruge dette skriv til at give til bilister eller lægge under en vinduesvisker hos en bilist der har parkeret uhensigtsmæssigt. Her finder du det også på engelsk og på tysk


Vejene er grusveje. Vejene repareres hvert forår for de huller, der måtte være opstået i løbet af det forløbne år. I forbindelse med byggerier repareres vejen for bygherres regning. Det henstilles at alle kører forsigtigt og hensynsfuldt på vejene, dvs. 20 km i timen på de små veje og max 30 km i timen på de større og længere veje - Næsgårdsvej og Næsvej.


Plan for vedligeholdelse  af vejene

Juni 2006


Plan for vejenes tilstand og vedligeholdelse

Grundejerforeningen for Kårup skov og Ordrup Næs

 

Generelt

Vejene i grundejerforeningens område er grusveje, som enkelte steder (stejle bakker og lignende udsatte steder) er forstærket med asfaltspor.

 

Vejene skal vedligeholdes og forbedres på en måde, der gør det sikkert at færdes i bil, på cykel og til fods, dog således at vejenes karakter af skov- og markveje bevares, derved indbyder de heller ikke til kørsel med for høj hastighed. Cyklister og fodgængere bør endvidere på passende vis tilgodeses ved vejrabatter, der holdes fri for beplantning, således at det er let at træde til side for bilkørsel.

 

Alle grundejere skal beskære beplantning ud for egen grund efter gældende kommunale forskrifter, således at der opnås et færdselsrum, der er 5 meter i bredden og 4 meter i højden.

 

Den maksimale tilladte hastighed på alle vores veje er 20 km/time, dog undtaget er Næsgårsvej og den offentlige del af Næsvej frem til Lang Agre med maksimalt 30 km/time.

 

I denne plan beskrives dels vejenes karakter dels trafikbelastningen af den pågældende vej. Vedligeholdelse af vejene fremgår af oversigten næste side, mens større reparationer og forbedringer fremgår af nedenstående.

Større reparationer og forbedringer samt vedligeholdelse foregår i foråret. Om efteråret gås vejene efter og opståede huller fyldes inden vinteren sætter ind.

 

Trafikbelastningen inddeles i 3 niveauer: lidt, middel, meget.

 

Der er på de mest trafikerede veje etableret vejprofil, så vandet løber af vejen. Vejprofilen skal dog øges flere steder.

Ligeledes er der gravet afløbsrender for regnvandet ved alle veje, disse render skal vedligeholdes, og om fornødent skal der etableres flere.

På strækninger med asfaltspor er der udlagt skærver i græsset mellem sporene for at gøre midterrabatten bæredygtig.

 

Til vejenes vedligeholdelse anvendes en stabilgrus 0-18, skærver 6-18, ler, og stenmel.

 

 

Oversigt over de enkelte veje:

 

Knarbo Mose og Knarbo Klint

( Brandbælte 1 og 2 )

Middel trafik

Vejen er et par hjulspor.Huller fyldes med grus. Bakkernes asfalt repareres med asfalt i sporene og med græs skærver/jord i mellem.


Knarbo Agre og Skjærkjær

( Brandbælte 3 og 5 )

Middel trafik

Vejen er et par hjulspor med græs i midten. Huller fyldes med grus.


Knarbovej

( Brandbælte 4 )

Middel trafik

Vejen er et par hjulspor. Huller fyldes med grus. Bakkernes asfaltkørespor vedligeholdes med asfalt og græs skærver/jord i mellem.


Nyvangsvej og Stengesvej

( Markvej 2 og 3 )

Middel trafik

Vejene er et par hjulspor med græs i midten. Huller fyldes med grus.


Birkeberg, Røglevej

( Markvej 1 og 4 )

Megen trafik

Vejen er et par hjulspor og et stykke med vejprofil. Huller fyldes med grus.


Næsgårdsvej

Megen trafik

Vejen er en grusvej og holdes med vejprofil på op til 9 grader.Huller fyldes med grus.


Strandstien

Lidt trafik

Vejen er et par hjulspor med græs i midten. Huller fyldes med skærver med jord.


Skovstien og Tværstien

Lidt trafik

Vejen er et par hjulspor med græs i midten. Huller fyldes med grus eller skærver/(jord).


Baronens sti og Vinkelstien

Lidt trafik

Vejen er en jordvej med græs. Huller repareres med skærver og jord.


Hyrehøjvej

Middel trafik

Vejen er et par hjulspor. Huller fyldes med grus. Bakkens asfaltkørespor vedligeholdes med asfalt og græs imellem,  skærver og jord.


Loenhøjvej

Middel trafik

Vejen er et par hjulspor med græs i midten. Huller fyldes med grus


Næskrogen

Lidt trafik

Vejen er et par hjulspor med græs i midten. Huller fyldes med grus.


Næstoften

Lidt trafik

Vejen er et par hjulspor med græs i midten. Huller fyldes med grus.


Næsvej

Fra Næsgårdsvej til Lang Agre

Megen trafik.

Vejen er et stykke med grus som holdes med vejprofil på min. 6 g. En strækning er med asfaltforstærket kørespor med skærveforstærket græs imellem samt fire asfalterede vigepladser.

Huller fyldes med grus. Og asfaltspor repareres med asfalt og græs, skærver/jord imellem.

Bevoksningen langs vejene gennem svingene fra Næsgårdsvej til Loenhøjvej holdes nede for at sikre oversigt.


Fra Lang Agre til Næbbet

Middel til lidt trafik.

Vejen er et hjulspor med græs imellem, enkelte steder med profil. Huller fyldes med grus.


Lang Agre

Middel trafik

Vejen er en grusvej uden profil. Huller fyldes med grus.


Krogvej

Lidt trafik.

Vejen er et par hjulspor med græs i midten. Huller fyldes med grus.


Digebakken, Sandvej, og Engvej

Lidt trafik.

Vejen er et par hjulspor med græs i midten. Huller fyldes med skærver og eller sand og jord.