Grundejerforeningen

Kårup Skov og Ordrup Næs
Myndigheder og lovgivning


Næsgårdens Vandværk Amba: www.naesgaardvand.dk  Bestyrer: Henning Brandt, Åsvej 10,4540 Fårevejle, Telefon:  5965 5254, Mobil:  2048 5254


Odsherreds kommunes hjemmeside: http://www.odsherred.dk/


Matrikelkort:  Under ENIRO, Ordrup Næs, Faarevejle findes matrikelkort


Lov om private veje: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=21854


Hegnsloven: http://www.hegnsloven.dk


Naturstyrelsen http://naturstyrelsen.dkNaturen også fra 'oven'


Danmarks Naturfredningsforening (lokalafdeling): www.dn.dk/Odsherred


Luftfoto: Hvis man vil se sit sommerhus eller andet på nettet, kan man gå ind på kortal.dk, eller kb.dk eller luftfoto på google.På besøg i området


Biblioteket i Asnæs: www.odsbib.dk/


Huset i Asnæs: www.husetiasnaes.dk/


Odsherreds kunstmuseum: www.odsherreds-kunstmuseum.dk/


Vestsjælland museer: http://www.vestmuseum.dk/Default.aspx?AreaID=9malergaarden.html


Visit Odsherred: www.visitodsherred.dk  og Det sker i Odsherred og Odsherredkalenderen


Geopark Odsherred - Unesco Global Geopark:    http://www.geoparkodsherred.dkDiverse ....


Landliggeren.dk


Du kan tilmelde dig Odsherreds Sommerhusnyt via dette link.

Nyttige links