Grundejerforeningen

Kårup Skov og Ordrup Næs

Aktuelt

Husk din hund SKAL være i snor

(13. september 2020) De kommunale regler er helt tydelige om at hunde skal være i snor i vores område. Der er fornylig blevet fundet et skambidt rådyr ved trappen mod stranden ved Hyrehøjvej. 


Mandag 12. oktober kl. 10 - ca. 12.30 : Natur-tur for alle grundejerne på Næsset og i Kaarup skov.

TILBLIVELSEN AF ODSHERRED OG ORDRUP NÆS - HVAD FORTÆLLER STRANDENS STEN OM OMRÅDETS DANNELSE?  

Vi går tur langs stranden med geolog Jakob Walløe Hansen fra Geopark Odsherred, hvor vi undersøger de sten vi finder og hører om tilblivelsen af landskabet vi går i. Turen er gratis, men kræver tilmelding på Billetfix via dette link. Turleder: Geolog ved GEOPARKEN Jakob Walløe Hansen, Mødested: P-pladsen ved Lang Agre

Begrænset deltagerantal – max 50. Først til mølle-princippet


Fårene på Næbbet

(23. august 2020) Nogle af lammene er meget kælne. Men lad lam og får komme til dig og ikke omvendt.

Aldrig jage. Og husk hunden i snor. (Billede af Kirsten Engel)


Billedarkiv

(26. juli 2020) Der er netop lagt nye fine billeder på hjemmesiden. Tjek under Billedarkiv. Husk du kan altid sende billeder du gerne vil dele. Der er også oprettet en side for ældre billeder og historier. Send billeder til ceciliarebild@hotmail.com


Japansk pileurt

(9. august 2020) På Generalforsamlingen i juli 2020 blev der opfordret til at der blev lagt billeder af den invasive japansk pileurt på hjemmesiden. Her er tre styks.
Parkering

(23. juli 2020) Vedlagte skriv (link) kan printes og sættes under en vinduesvisker på eller gives til bilister med biler der er parkeret uhensigtsmæssigt. Dette skriv vil også være at finde under Veje. 

(22. august 2020) Skrivet findes nu også på engelsk og tysk under Veje.


Bare Danmark 

Mange er jo i sommerhus i Danmark i år grundet Covid19 situationen. Her i denne film (af VisitDenmark) ses Ordrup Næs i baggrunden - uden navns nævnelse - og vores område fremstår smukt og sommerligt. https://www.facebook.com/denmark/videos/https://www.facebook.com/denmark/videos/478380199625126//


Spildevandssag

Seneste 'nyt'

19. juli 2020: Den tværgående gruppe (på tværs af grundejerforeningerne i området) har sendt endnu et brev (den 5. juli) til kommunen og bedt om status. Brevet blev besvaret den 9. juli, om at kommunen ikke var gået i gang med undersøgelserne. De var gået i gang med at indhente tilbud på udledningsberegninger. 

25. juni 2020: Der er intet nyt i sagen. 

15. april 2020: Henrik Harboe og Jacob Christian Bertram fra bestyrelsen for KSON grundejerforeningen har til opgave at følge projektet og processen tæt samt holde kontakt til de øvrige foreninger i området mv. Henrik og Jacob har i marts og april 2020 været i skriftlig dialog med kommunen og udtrykt en række bekymringer ved spildevandsprojektet og stillet en række yderligere spørgsmål til projektet. Disse spørgsmål er blevet drøftet med en række 'nabo'grundejerforeninger som har stillet samme spørgsmål. Forvaltningen har endnu ikke igangsat diverse undersøgelser og kan derfor ikke svare på spørgsmålene. Som det ser ud nu, er der en langvarig proces foran os, før projektet (formentlig) sættes i værk, og der kan nå at ske mange ændringer i forhold til den oprindelige idé, bl.a. som følge af de lovpligtige høringer, som det påtænkte projekt skal igennem.


Borgermøde 1. februar 2020, Fårevejle Skole. 

Repræsentanter fra Odsherred kommune Paw Pedersen (formand for Miljø og Klimaudvalget) Michael K. Bay (afdelingsleder i Center for Miljø og Teknik), Fanny Villadsen (Direktør i Odsherred Forsyning) og Kirsten Gyolokay (Centerchef for Center for Miljø og Teknik), præsenterede løsningen om et større rensningsanlæg i Fårevejle kommune, som også skal håndtere spildevand for Holbæk Kommune. Det er en fælles udfordring for de to kommuner at reducere kvælstofudledningen i Isefjorden. 


Til mødet blev der orienteret om:

  • Principbeslutningen er taget men der kommer nu til at være en længere proces med myndighedsarbejde heriblandt VVM, politiske processer, høringer osv.
  • Der er en ambition om at etablere vådområder som kan reducere kvælstofudledning markant.
  • Der indtil videre kun er foretaget foreløbige beregninger (af SEGES – landbrugets videnscenter), og der nu skal foretages en række undersøgelser og beregninger ift. badevandskvalitet, Natura 2000 osv.
  • Inden den 15. marts er der deadline for yderligere spørgsmål (vand@odsherred.dk). Man er velkommen til at sende spørgsmål hertil som privatperson. Kommunen gør opmærksom på at de ikke besvarer alle spørgsmål på sociale medier.


Til mødet blev det stillet en række spørgsmål bl.a. til regnestykket om flytning af spildevand, til flytning af forurening, til hvordan man vil undersøge badekvaliteten, til overløb, til hvad det vil betyde for Nekseløbugten, til betydningen af udledning af så store mængder ferskvand, til overvejelser om samarbejde med Kalundborg kommune og til placering af udledningen og til andre mulige løsninger end den fremlagte.


Der blev ikke givet mange konkrete svar men orienteret om at man tager input’ene til efterretning og at man vil svare på alle spørgsmål på kommunens hjemmeside. Præsentationen fra mødet bliver også lagt på kommunens hjemmeside.


Nordvestnyt dækkede mødet – der kan læses mere her (artikel fra 1.2.2020)


Processen videre frem 

Kårup Skov og Ordrup Næs grundejerforening’s bestyrelse går i samarbejde med en række andre grundejerforeninger i området for på den måde mest effektivt at kunne følge processen tæt. Du er meget velkommen til at komme med dine input - kontakt Henrik Harboe på harboe@dadlnet.dk


Bestyrelsesformanden, Birger Nielsen, har på vegne af bestyrelsen / grundejerforentingen sendt brev til Odsherred kommune for at få bekræftet beslutningen om anlægget og udledningen og besvaret en række spørgsmål. Kommunen har indtil videre besvaret henvendelsen telefonisk med henvisning til høringsproces.


På Odsherreds kommunes hjemmeside ligger en omtale af planerne og præsentation fra borgermødet sam liste med gængse spørgsmål og svar der løbende bliver opdateret. Se her.  


Fårene på Næbbet og Engen

Fårene på Næsset kommer fra Langebjerggaard. Midt i april 2020 kom der får og lam på Næbbet og på Engen (billede af

Preben Jensen). Hvis et får er sygt eller er i problemer kan du ringe til Henrik & Mette på 22999684. Du kan også se mere på

www.langebjerggard.dk. 


Renovering af vejene

Vejene forårsrenoveredes inden påske. Der har været langt flere gæster i området end normalt grundet Covid19 og

hjemmearbejde - derfor er der ekstra slide på vejene. Husk at køre stille og roligt på vejene - det er også godt naboskab.

Til generalforsamlingen i 2020 sættes vedligeholdelsen af vejene på dagsorden


Update 6. maj 2020: Der er blevet kørt støvbinder på næsgårdsvej og Næsvej, så de er klar til sommeren.


Update 18. april 2020: I forbindelse med forårs klargøring af vejene, er der blevet udlagt materialedepoter. Depoterne er

placeret følgende steder; Næsvej 15, krydset Næsgårdsvej /

Birkeberg og ved chikanen på Næsgårdsvej. Disse depoter afløser

depotet på den store P plads på Næsvej. Der er flere grundejere, der

har efterlyst flere materialedepoter til egen reparation af huller.
Hyrehøj er blevet sporfyldt, det er blevet et rigtig godt resultat.

Billede taget af Hans Peter Busk.


Sommerhusnyt fra Odsherred kommune

Se aktuelle og tidligere numre på dette link.  Her kan du også tilmelde dig kommende numre af Sommerhusnyt.

 


Tour de France i Danmark 2022

Se nærmere her om hvor i vores smukke område  og hvornår Tour de France kommer forbi i 2022.