Grundejerforeningen

Kårup Skov og Ordrup Næs

Optagelser på Ordup Næs

Visit Denmark er i gang med at få udarbejdet en film som viser skønne steder i Danmark, når ferien skal holdes i Danmark. I den forbindelse forventer Pegasus Production at lave nogle optagelser den 22., 23. eller 24. maj fra omkring kl. 14.-21 på Næbbet. Det vil være afhængigt af vejrforholdene og der vil bl.a. også blive gjort brug af drone. Produktionsselskabet har fået de fornødne tilladelser, de har også fået tilladelse til at køre på Næbbet. Formanden for bestyrelsen har gjort produktionsselskabet opmærksom på de særligee forhold på og omkring Næbbet. 


HUSK ... 'Forårsrengøring'

  •  At tage dine hundeprutteposer med dig - og ikke efterlade dem i naturen. Poserne skal i dagsrenovationen.  
  • At samle affald / skrald fra stranden, når du går en tur. Vi har jo desværre ikke en strandrensningsdag i år grundet Covid19, så det vil være dejligt, hvis vi alle hver især gør en indsats.   Tag på tur med Naturforeningen

Der er to forskellige spændende ture - en den 31. maj med fokus på Kystens flora og den 12. oktober med fokus på tilblivelsen af Odsherred. Se mere under Naturforeningen


Spildevandssag

Seneste 'nyt'

15. april 2020: Henrik Harboe og Jacob Christian Bertram fra bestyrelsen for KSON grundejerforeningen har til opgave at følge projektet og processen tæt samt holde kontakt til de øvrige foreninger i området mv. Henrik og Jacob har i marts og april 2020 været i skriftlig dialog med kommunen og udtrykt en række bekymringer ved spildevandsprojektet og stillet en række yderligere spørgsmål til projektet. Disse spørgsmål er blevet drøftet med en række 'nabo'grundejerforeninger som har stillet samme spørgsmål. Forvaltningen har endnu ikke igangsat diverse undersøgelser og kan derfor ikke svare på spørgsmålene. Som det ser ud nu, er der en langvarig proces foran os, før projektet (formentlig) sættes i værk, og der kan nå at ske mange ændringer i forhold til den oprindelige idé, bl.a. som følge af de lovpligtige høringer, som det påtænkte projekt skal igennem.


Borgermøde 1. februar 2020, Fårevejle Skole. 

Repræsentanter fra Odsherred kommune Paw Pedersen (formand for Miljø og Klimaudvalget) Michael K. Bay (afdelingsleder i Center for Miljø og Teknik), Fanny Villadsen (Direktør i Odsherred Forsyning) og Kirsten Gyolokay (Centerchef for Center for Miljø og Teknik), præsenterede løsningen om et større rensningsanlæg i Fårevejle kommune, som også skal håndtere spildevand for Holbæk Kommune. Det er en fælles udfordring for de to kommuner at reducere kvælstofudledningen i Isefjorden. 


Til mødet blev der orienteret om:

  • Principbeslutningen er taget men der kommer nu til at være en længere proces med myndighedsarbejde heriblandt VVM, politiske processer, høringer osv.
  • Der er en ambition om at etablere vådområder som kan reducere kvælstofudledning markant.
  • Der indtil videre kun er foretaget foreløbige beregninger (af SEGES – landbrugets videnscenter), og der nu skal foretages en række undersøgelser og beregninger ift. badevandskvalitet, Natura 2000 osv.
  • Inden den 15. marts er der deadline for yderligere spørgsmål (vand@odsherred.dk). Man er velkommen til at sende spørgsmål hertil som privatperson. Kommunen gør opmærksom på at de ikke besvarer alle spørgsmål på sociale medier.


Til mødet blev det stillet en række spørgsmål bl.a. til regnestykket om flytning af spildevand, til flytning af forurening, til hvordan man vil undersøge badekvaliteten, til overløb, til hvad det vil betyde for Nekseløbugten, til betydningen af udledning af så store mængder ferskvand, til overvejelser om samarbejde med Kalundborg kommune og til placering af udledningen og til andre mulige løsninger end den fremlagte.


Der blev ikke givet mange konkrete svar men orienteret om at man tager input’ene til efterretning og at man vil svare på alle spørgsmål på kommunens hjemmeside. Præsentationen fra mødet bliver også lagt på kommunens hjemmeside.


Nordvestnyt dækkede mødet – der kan læses mere her (artikel fra 1.2.2020)


Processen videre frem 

Kårup Skov og Ordrup Næs grundejerforening’s bestyrelse går i samarbejde med en række andre grundejerforeninger i området for på den måde mest effektivt at kunne følge processen tæt. Du er meget velkommen til at komme med dine input - kontakt Henrik Harboe på harboe@dadlnet.dk


Bestyrelsesformanden, Birger Nielsen, har på vegne af bestyrelsen / grundejerforentingen sendt brev til Odsherred kommune for at få bekræftet beslutningen om anlægget og udledningen og besvaret en række spørgsmål. Kommunen har indtil videre besvaret henvendelsen telefonisk med henvisning til høringsproces.


På Odsherreds kommunes hjemmeside ligger en omtale af planerne og præsentation fra borgermødet sam liste med gængse spørgsmål og svar der løbende bliver opdateret. Se her.  


AFLYST: Strandrensningsdagen den 26. april 2020. AFLYST PGA COVID19


Fårene på Næbbet og Engen

Fårene på Næsset kommer fra Langebjerggaard. Midt i april 2020 kom der får og lam på Næbbet og på Engen (billede af

Preben Jensen). Hvis et får er sygt eller er i problemer kan du ringe til Henrik & Mette på 22999684. Du kan også se mere på

www.langebjerggard.dk. 


Renovering af vejene

Vejene forårsrenoveredes inden påske. Der har været langt flere gæster i området end normalt grundet Covid19 og

hjemmearbejde - derfor er der ekstra slide på vejene. Husk at køre stille og roligt på vejene - det er også godt naboskab.

Til generalforsamlingen i 2020 sættes vedligeholdelsen af vejene på dagsorden


Update 6. maj 2020: Der er blevet kørt støvbinder på næsgårdsvej og Næsvej, så nu er de klar til sommeren.


Update 18. april 2020: I forbindelse med forårs klargøring af vejene, er der blevet udlagt materialedepoter. Depoterne er

placeret følgende steder; Næsvej 15, krydset Næsgårdsvej /

Birkeberg og ved chikanen på Næsgårdsvej. Disse depoter afløser

depotet på den store P plads på Næsvej. Der er flere grundejere, der

har efterlyst flere materialedepoter til egen reparation af huller.
Hyrehøj er blevet sporfyldt, det er blevet et rigtig godt resultat.

Billede taget af Hans Peter Busk.


Sommerhusnyt fra Odsherred kommune

Se aktuelle og tidligere numre på dette link.  Her kan du også tilmelde dig kommende numre af Sommerhusnyt.

Grundet Covid19 udsendes sommerhusnyt oftere i forårsperioden 2020.  


Tour de France i Danmark 2021

Se nærmere her om hvor i vores smukke område  og hvornår Tour de France kommer forbi i 2021

 

Aktuelt