Generalforsamling naturforening

(20.8.23). Du kan nu læse referat fra naturforeningens generalforsamling på hjemmesiden på Naturforeningens side. https://www.kaarupskovogordrupnaes.dk/naturforeningen/